BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

  

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN

 • Hubert S Trần
 • Hoàng Văn Hồng
 • Tạ Phương Thảo
 • Nghiêm Tiến Chung
 • Nguyễn Đình Dương
 • Nguyễn Thị Ánh Hường

  BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 • Tạ Phương Thảo - Viện trưởng
 • Nghiêm Tiến Chung - Phó Viện trưởng
 • Phạm Hoàng Vinh - Phó Viện trưởng
 • Lê Tiến Huy - Phó Viện trưởng/Trợ lý Viện trưởng
 • Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ y tế iMPT
 • Nguyễn Huy Bình - Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và sản phẩm iMPT
 • Phan Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dược liệu Tây Bắc
 • Lê Phúc Linh - Tổng Giám đốc thương hiệu phòng khám LD Clinic/LD Clinic Health Care System
 • Phạm Đức Vinh - Giám đốc thương hiệu DR.TH Medi Pharma
 • Vũ Thị Thu Thủy - Giám đốc văn phòng đại diện IMPT Hòa Bình
 • Phạm Thu Hằng - Giám đốc tài chính
 • Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chánh Văn phòng