BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

  

  BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 • Tạ Phương Thảo - Viện trưởng
 • Nguyễn Đình Dương - Phó Viện trưởng
 • Lê Tiến Huy - PVT/Trợ lý Viện trưởng
 • Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ y tế iMPT
 • Nguyễn Huy Bình - Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và sản phẩm iMPT
 • Trần Việt Bắc - Phụ trách Trung tâm nghiên cứu dược liệu Tây Bắc
 • Lê Phúc Linh - Giám đốc thương hiệu LD Clinic
 • Phạm Đức Vinh - Giám đốc thương hiệu DR.TH Medi Pharma
 • Vũ Thị Thu Thủy - Trưởng văn phòng đại diện IMPT Hòa Bình
 • Phạm Thu Hằng - Giám đốc tài chính
 • Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chánh Văn phòng