Chuyển giao công nghệ

Hiển thị

16:55 - 27/02/2020

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO

IMPT Hợp tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án, đề tài cao học, nghiên cứu sinh và nghiên...

Xem thêm

05:33 - 25/09/2019

CÔNG THỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC

IMPT Cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc.

Xem thêm

15:59 - 10/10/2019

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC

IMPT là đơn vị kết nối và chuyển giao công nghệ với các tổ chức khoa học trên thế giới, với các hiệp...

Xem thêm

15:56 - 10/10/2019

SẢN XUẤT MỸ PHẨM

IMPT Nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm

Xem thêm