CÔNG THỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC

CÔNG THỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC

05:33 - 25/09/2019

IMPT Cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc.

CÔNG THỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC DẠNG THUỐC
IMPT Cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc: dung dịch thuốc uống và thuốc dùng ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, kỹ thuật chiết xuất và bào chế cao thuốc, thuốc phun mù, thuốc mỡ, thuốc đặt, thuốc bột, thuốc viên,… và vấn đề tương kỵ trong bào chế thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung.


Cung cấp các kiến thức về phương pháp khảo sát thuốc mới, một số phản ứng đặc trưng trong tổng hợp hóa dược; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất dược liệu; phương pháp chiết và một số thiết bị sử dụng trong công nghiệp chiết xuất dược liệu; quá trình và kỹ thuật trong công nghệ sinh học sản xuất thuốc.


Cung cấp các kiến thức về một số kỹ thuật cơ bản trong sản xuất thuốc: sấy, tiệt khuẩn, lọc, làm giảm kích thước tiểu phân...; phương pháp và thiết bị sản xuất các dạng thuốc ở quy mô công nghiệp: thuốc viên nén, viên nang cứng, viên nang mềm, viên hoàn, thuốc tiêm... 


Cung cấp các kiến thức về thiết kế công thức, kỹ thuật bào chế và đánh giá chất lượng của một số dạng bào chế đặc biệt, và cập nhật một số dạng bào chế mới.
– Dịch vụ tư vấn xây dựng công thức thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
– Dịch vụ gia công, sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung theo yêu cầu.
– Dịch vụ gia công cao dược liệu.