TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU TÂY BẮC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU TÂY BẮC

20:14 - 09/05/2021

XÂY DỰNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ VỚI ỨNG DỤNG AI TRONG Y TẾ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG Y HỌC
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y TẾ IMPT
CÔNG NGHỆ CHỮA VÔ SINH MICRO-TESE
CHIẾT XUẤT THẢO DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT

Xây dựng khu bảo tồn dược liệu kết hợp phát triển du lịch tại núi Hàm Rồng - Sa Pa.
Tây Bắc.RCMM-IMPT/Sở KH&CN-UBND tỉnh LC
triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng khu bảo tồn dược liệu kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm tại núi Hàm Rồng”.

Trung tâm nghiên cứu dược liệu Tây Bắc - IMPT. Trung tâm chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển dược liệu, nhập nội, chọn giống và xây dựng biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, trồng sơ chế, chế biến, bảo quản dược liệu,... Điều tra nghiên cứu tiềm năng và hiện trạng nguồn tài nguyên, đặc điểm sinh học, xây dựng quy trình và kế hoạch khai thác bền vững dược liệu tự nhiên,.. Sản xuất kinh doanh và cung ứng các loại dược liệu./." Cảnh quan Trung tâm tại phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai rất xanh mát, nhiều các loại cây cối.