ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC

15:59 - 10/10/2019

IMPT là đơn vị kết nối và chuyển giao công nghệ với các tổ chức khoa học trên thế giới, với các hiệp hội nghề và các cơ quan quản lý khoa học 

MEDICAL APPLICATION TECHNOLOGY CENTER 

CLINICAL APPLICATION

IMPT cung cấp cho Doanh nghiệp, Bệnh viện các vấn đề về công nghệ, Bệnh viện thông minh, thiết lập hồ sơ y tế trên đám mây điện tử, xây dựng thông tin, quy trình quản lý, đào tạo nhân viên y tế, đặc biệt là cung cấp công nghệ sinh học, công nghệ bào chế và các công nghệ liên quan đến chiết xuất, kiểm nghiệm, xây dựng công thức, liên quan tới các bằng chứng khoa học. Đồng thời, IMPT là đơn vị kết nối và chuyển giao công nghệ với các tổ chức khoa học trên thế giới, với các hiệp hội nghề và các cơ quan quản lý khoa học hay các Viện nghiên cứu, giúp các Bệnh viện, Doanh nghiệp tiếp cận được với các công nghệ tiên tiến nhất trong khám chữa bệnh, quản lý y tế và sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm. Không hiếm sản phẩm khoa học công nghệ đang lưu hành trên thị trường hiện nay là thành quả nghiên cứu và nhận ủy thác chuyển giao từ các tổ chức khoa học nước ngoài của các nhà khoa học thuộc IMPT/Mephatec.