TƯ VẤN TỪ XA

TƯ VẤN TỪ XA

03:51 - 24/09/2019

Tư vấn xa được tổ chức bởi HH với các chuyên gia từ Trung tâm Y tế Texas cung cấp khả năng điều trị tại Hoa Kỳ. 

Tư vấn xa được tổ chức bởi HH với các chuyên gia từ Trung tâm Y tế Texas cung cấp khả năng điều trị tại Hoa Kỳ. Họ đưa ra cơ hội để có được ý kiến ​​của các chuyên gia dựa trên kết quả kiểm tra và xét nghiệm, cũng như nhận được hỗ trợ và giúp đỡ về tâm lý. Tư vấn từ xa rất thuận tiện. Nó cho phép bạn có được ý kiến ​​thứ hai về phương pháp điều trị, giúp bạn đưa ra quyết định có căn cứ về việc có nên tìm cách điều trị ở nước ngoài hay không, xác định mức độ can thiệp y tế cần thiết, và cho phép khách hàng giữ liên lạc với chuyên gia và đánh giá quá trình phục hồi sau khi trở về nhà.

Tư vấn từ xa được tổ chức trong các lĩnh vực sau:

• Tư vấn y tế: bao gồm đánh giá sức khỏe hiện tại, xác định phạm vi các vấn đề sức khỏe cần được giải quyết, lựa chọn một phòng khám và hoặc chuyên gia tại Trung tâm Y tế Texas, và có được một ý kiến ​​chuyên gia độc lập.
• Sau điều trị: có sẵn sau khi điều trị tại Hoa Kỳ. Loại tư vấn này bao gồm giám sát tình trạng và theo dõi (nếu cần).
• Tư vấn tâm lý: nhằm mục đích sửa chữa các vấn đề tâm lý liên quan đến công việc, sự nghiệp, các mối quan hệ gia đình và là kết quả của chẩn đoán hoặc là kết quả của điều trị lâu dài. Hỗ trợ như vậy thường được yêu cầu cho cả bệnh nhân và thân nhân của họ. Tư vấn tâm lý được khuyến nghị cho cha mẹ và người nhà của bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và rối loạn phổ tự kỷ. Tư vấn có thể là tư nhân hoặc nhóm (gia đình). Các chuyên gia của HH sẽ giúp đỡ trong việc tổ chức trợ giúp tâm lý có trình độ.


Mục tiêu của tư vấn từ xa là cung cấp thông tin tốt nhất để đưa ra quyết định sáng suốt, giúp xem xét tình trạng/bệnh một cách khách quan, chọn phương pháp trị liệu hiệu quả nhất và cung cấp hỗ trợ tâm lý mà không cần rời khỏi nhà.